Friday, May 10, 2013

Kisah Sekelompok Kera Merejam Sepasang Kera yang Berzina

Imam Al-Bukhari -rahimahullah- meriwayatkan dari Amr bin Maimun -rahimahullah- :

Dari ’Amr bin Maimun, dia berkata: “Aku pernah melihat pada masa jahiliah ada seekor kera yang berzina, lalu beberapa kera berkumpul untuk merejamnya, lalu aku ikut merejam bersama mereka.”
 

Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fat-hul Bari membawakan kisah ini secara lebih lengkap:

Suatu waktu dulu ketika saya berada di Yaman mengembala kambing milik keluarga saya dan saya berada di tempat yang tinggi. Saya melihat ada seekor kera jantan bersama kera betina berdua-duan lalu mereka berdua tidur berpelukan. Tiba-tiba datang kera jantan lain yang lebih kecil (muda) lalu menggoda kera betina itu. 

Kemudian kera betina itu secara perlahan-lahan keluar dari pelukan kera jantan kemudian pergi bersama kera muda tadi lalu keduanya berjima’ dan saya melihatnya, lalu betina itu kembali ke pelukan kera jantan tadi dengan perlahan-lahan.
Tiba-tiba kera jantan yang pertama bangun dan kemudian mencium dubur betina lalu terkejut dan berteriak sehingga berkumpullah kera-kera yang cukup banyak. Sang jantan terus berteriak sambil mengisyaratkan tangannya ke kera betina.
Kera-kera itu akhirnya pergi ke kanan dan ke kiri lalu mereka datang membawa kera muda yang saya lihat tadi. Setelah itu mereka membawa keduanya ke lubang kecil kemudian merajam keduanya. Sungguh aku telah melihat kejadian rejam pada selain anak adam.

 Wallahualam.

sumber: muslimina.blogspot.comEntri-Entri Berkaitan.....

1 comments:

Related Posts with Thumbnails