Skip to main content

Mengenali Asal-Usul Fahaman Syiah dan Kesesatannya


Syiah secara etimologi bahasa bererti pengikut, puak dan golongan. Sedangkan dalam istilah Syara ', Syi'ah adalah suatu aliran yang timbul sejak pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu' anhu yang diketuai oleh Abdullah bin Saba ', seorang Yahudi dari Yaman. Setelah terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu 'anhu, lalu Abdullah bin Saba' memperkenalkan ajarannya secara terang-terangan dan menyatukan massa untuk mengisytiharkan bahawa kepemimpinan (baca: imamah) sesudah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sebenarnya ke tangan Ali bin Abi Talib radhiyallahu' anhu kerana suatu nas (teks) Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Namun, menurut Abdullah bin Saba ', Khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman telah mengambil alih kedudukan tersebut.


Keyakinan itu berkembang sampai kepada menuhankan Ali bin Abi Talib. Berhubung hal itu suatu kebohongan, maka diambil tindakan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu 'anhu, iaitu mereka dibakar, lalu sebahagian mereka melarikan diri ke Madain.
 

Aliran Syiah pada abad pertama hijrah belum merupakan aliran yang solid sebagai trend yang mempunyai pelbagai macam keyakinan seperti yang berkembang pada abad ke-2 Hijrah dan abad-abad berikutnya.

Fahaman atau kumpulan syiah ini bukannya wujud semasa, atau sebelum zaman Rasulullah, malah zaman Khalifah Ali pun, kumpulan syiah ini belum wujud lagi. Golongan Ansar, Muhajirin, Aus, Khazraj dan Khawarij adalah sebahagian nama-nama golongan yang pernah tercatat dalam sejarah Rasulullah. Tiada bukti yang tertulis menunjukkan wujudnya satu fahaman atau kumpulan yang dinamakan syiah ketika itu. Istilah "syiah" ini mula digunakan selepas kesyahidan cucu Rasulullah s.a.w, Saidina Husain bin Ali.
Permulaan Kemunculan Syiah
 

Yang biasa menjadi pendapat umum, Syiah dikatakan puak yang menyokong Saidina Ali bin Abi Talib r.a. dalam pertelingkahannya dengan Muawiah bin Abi Sufyan r.a. Namun tidak bermakna pengikut Ali itu syiah dan pengikut Muawiah itu Sunni. Malah, ramai tokoh ahli sunni berkeyakinan bahawa dalam perselisihan yang berlaku di antara dua sahabat Rasulullah s.a.w ini, kebenaran lebih berpihak kepada pihak Ali berbanding dengan Muawiyah.
 

Sebenarnya, puak Syiah ini muncul selepas pertelingkahan Saidina Husain yang tidak mengiktiraf kekhalifahan Yazid bin Muawiah.
 

Kisahnya bermula apabila Saidina Husain berangkat dari Madinah menuju ke Kufah, Iraq setelah penduduknya berjanji untuk menyokong, melindungi serta membantunya sekiranya diserang mana-mana pihak. Namun janji-janji tersebut tidak dilaksanakan dan seterusnya menjadi punca syahidnya Husain di pertempuran Karbala.
 

Setelah Saidina Husain syahid, sebahagian mereka telah menyesali dosa mereka dan memberontak kepada pemerintahan Bani Umayyah. Mereka inilah dikenali sebagai syiah. Ketika itu tidak ada perbezaan akidah melainkan perbezaan gerakan politik yang menentang pemerintahan Bani Umayyah. Ini bermakna Syiah adalah satu gerakan politik semata-mata di awal kemunculannya.

Pada abad ke-2 Hijrah, perkembangan keyakinan Syiah semakin menjadi-jadi sebagai aliran yang mempunyai pelbagai peranti keyakinan baku dan terus berkembang hingga berdirinya dinasti Fathimiyyah di Mesir dan dinasti sofawiyah di Iran. Terkini aliran tersebut terangkat kembali dengan revolusi Khomini dan dijadikan sebagai aliran rasmi negara Iran sejak 1979.

 Permulaan Gerakan Anti-Sahabat
 

Gerakan anti-sahabat Rasulullah dimulai oleh Abdullah ibn Saba’ (Ibn Saba') yang berasal dari kota Sana’a, Yaman. Dia adalah seorang bangsa yahudi yang menganut islam pada zaman Uthman tetapi tidak memperbaiki keislamannya.
 

Saidina Uthman bin Affan diangkat menjadi Khalifah selepas Khalifah Umar bin Khatab dibunuh oleh Abu Lu’lu Al-Majusi . Ketika itu, berlaku pergolakan dan keresahan di kalangan umat Islam. Dengan ketegasan sikap dan kebijaksanaan Uthman, suasana pemerintahan dapat dikendalikan dengan aman dan ramai yang memeluk islam termasuk seorang pemuda Yahudi dari Yaman bernama Abdullah bin Saba'.
 

Bagaimanapun, Abdullah bin Saba' mempunyai tujuan lain untuk memeluk Islam. Dia berharap Khalifah selaku pemerintah negara Islam akan memberi penghormatan kepadanya dengan diberikan jawatan kedudukan tinggi dalam kerajaan. Bagaimanapun Khalifah Uthman menolak dan berkata;
 

"Aku hanyalah pelayan umat, aku diangkat menjadi Khalifah bukan atas keinginan aku, tetapi kesepakatan umat Islam".
 

Khalifah Uthman berkata lagi,
 

"Tidakkah tuan tahu bahawa jawatan bukan satu kehormatan, tetapi satu amanah. Apakah tuan sanggup memikul amanah itu, sedangkan tuan baru memeluk Islam dan lebih daripada itu tidak layak sesuatu kedudukan diminta atau diminati kerana Allah yang memberi atau mencabut kedudukan seseorang".
 

Oleh itu Abdullah bin Saba' kecewa dan menyimpan dendam kepada Khalifah Uthman, umat Islam dan Agama Islam. Maka, antara dakyahnya ialah menabur fitnah dan menimbulkan keraguan kepada orang Islam. Beliau mengatakan bahawa pewaris Nabi dan Khalifah yang sah adalah Saidina Ali bin Abi Talib, bukannya Abu Bakar, Umar, Uthman atau sahabat-sahabat lain. Dia menjelajah ke seluruh tempat untuk menyebar fitnah dan pengaruhnya tersebar luas ke Mesir, Kufah dan Basrah. Untuk menyakinkan orang ramai akan kata-katanya dan bukannya atas kepentingan diri sendiri, beliau mengguna dan menjaja nama Saidina Ali dan keluarga Rasulullah s.a.w (ahlul bait). Kononnya hujah-hujah beliau adalah datangnya dari mulut Saidina Ali dan Rasulullah sendiri.
 

Beliaulah juga orang yang terawal meletakkan Saidina Ali ke tahap yang lebih tinggi dari Rasullullah s.a.w. Beliau pernah berkata," Sesungguhnya yang menjadi Nabi pilihan Allah adalah Ali bin Abi Talib. Hanya kebetulan pada ketika itu malaikat Jibrail mengantuk sehingga wahyu Allah diberikan kepada Muhammad, iaitu orang yang tidak berhak".
 

Mendengar berita itu, Ali bin Abi Talib sangat marah, dan ketika beliau diangkat menjadi khalifah keempat mengganti Uthman, beliau memerintahkan Abdullah bin Saba' diusir dari Madinah. Tidak berhenti setakat itu, Abdullah bin Saba' tetap meneruskan untuk memporak peranda sesama kaum muslimin serta hubungan Saidina Ali dan para sahabat yang lain secara halus.
 

Hakikatnya Abdullah bin Saba' serta pengikut-pengikutnya bukanlah penyokong tulen atau syiah Saidina Ali tetapi berpura-pura menjadi pengikut kuat Saidina Ali dan Ahlul Bait. Beliau juga mempunyai ramai pengikut yang dikenali sebagai Sabaiyyah juga tergolong sebagai orang-orang munafik yang lagaknya seperti orang Islam yang taat dan menyelinap dalam tentera Ali. Golongan Sabaiyyah ini lah yang menjadi punca berlakunya Perang Jamal.
 

Bagi golongan sunni, Ibn Saba' atau Sabaiyyah adalah perintis kepada perpecahan umat Islam dan seterusnya mendorong kepada beberapa pecahan ummah termasuk kemunculan fahaman syiah. Beliaulah sebagai tokoh berperanan utama yang menyelipkan pemikiran-pemikiran sesat dalam ajaran syiah.
 

Kitab-kitab Syiah seperti Syarh Nahjul Balaghah Li Ibn Abil Hadid ada menceritakan berkenaan Ibn Saba' walaupun terdapat golongan syiah yang menafikan kewujudan seseorang yang bernama Ibn Saba' atau Abdullah bin Saba'.
 Kesesatan mereka pada peringkat permulaan:
 

Keyakinan bahawa imam selepas Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah Ali bin Abi Talib, sesuai dengan sabda Nabi shallallahu' alaihi wa sallam. Kerana itu para Khalifah dituduh merompak kepimpinan dari tangan Ali bin Abi Talib radhiyallahu 'anhu.

Keyakinan bahawa imam mereka maksum (terpelihara dari salah dan dosa).
Keyakinan bahawa Ali bin Abi Talib dan para Imam yang telah meninggal dunia akan hidup kembali sebelum hari Kiamat untuk membalas dendam kepada lawan-lawannya, iaitu Abu Bakar, Umar, Usman, Aisyah dan lain-lain.

Keyakinan bahawa Ali bin Abi Talib dan para Imam mengetahui rahsia ghaib, baik yang lalu mahupun yang akan datang. Ini bererti sama dengan menuhankan Ali dan Imam.

Keyakinan tentang ketuhanan Ali bin Abi Talib yang diisytiharkan oleh para pengikut Abdullah bin Saba 'dan akhirnya mereka dihukum bakar oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu' anhu kerana keyakinan tersebut.

Keyakinan mengutamakan Ali bin Abi Thalib atas Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Padahal Ali sendiri mengambil tindakan undang-undang sebat 80 kali terhadap orang yang meyakini kebohongan tersebut.
Aliran Syiah

Aliran Syiah Islam berpecah kepada cabang-cabang kecil. Tiga cabang yang utama pada masa kini mempunyai bilangan pengikut yang besar. Yang paling terkenal dan terbesar ialah golongan Syiah Imam Dua Belas atau Imamiyyah/Ja'fariyyah (اثنا عشرية iṯnāʿašariyya) yang merangkumi 90% penduduk di Iran dan sebahagian besar penduduk Iraq.

Golongan Syiah yang kecil lain termasuklah al-Kaisaniyyah, al-Zaidiyah, Imamiyyah, al-Ghulat, Ismailiyah, dan Syiah Imam Bertujuh. Alawiyyah dan Duruzi juga menganggap diri mereka Syiah meskipun mereka tidak sentiasa diiktiraf oleh Syiah lain. Tarikat-tarikat Sufi beraliran Syiah termasuklah Tarikat Alevi, Bektashi Hamadani dan Fatimiyyah. Dua puluh peratus dari penduduk Turki mengikut Tarikat Alevi sementara Lubnan dan Syria pula mempunyai bilangan besar golongan Duruzi dan Alawi.

Aliran Syiah mempercayai bahawa Nabi telah mewasiatkan Keturunannya menjadi pemimpin umat Islam dan hendaklah bersatu di bawah Imam.

Pergerakkan Hizbullah di Lubnan adalah dari golongan Syiah Imam Dua Belas.

Di Malaysia, aliran ini tidak dibenarkan melakukan ritual harian dan ditolak fahaman mereka oleh Majlis Fatwa Malaysia. Golongan Syiah telah melakukan beberapa dialog dengan pihak Ahlul Sunnah di seluruh dunia termasuk Malaysia namun tiada sebarang pindaan undang-undang yang dilakukan bagi menghalalkan pergerakkan atau penyebaran fahaman mereka.


Comments

  1. KERETAKAN KESATUAN ISLAM - ANTARA SYIAH & SUNNI (ASWJ)... Dizaman maseh ada lagi hayatnya Nabi Muhammad SAW, Syiah dan Sunni (AWJ) walo sudah ada sikit2 keretakan, namun maseh erat lagi Kesatuan Islam dibawah satu payung Nabi. Dikala zaman Nabi gak ada lagi mazhab2, yg ada hanya satu Ajaran Nabi. Bermula sikit2 keretakan karna ada pengikut2 setia Imam Ali mencintai Ahlulbait Nabi dibilang "Syiah Ali". Manakala satu lagi dibilang pengikut2 3 Sahabat Nabi, asalnya dari "28 Kapir Kurish" penentang Nabi...

    Setelah wafatnya Baginda Nabi SAW, apabila tahta Imam Ali dirampok bermulalah keretakan besar antara Syiah dan Sunni (ASWJ) sudah ngak bisa disatukan semula lagi. Asalnya Syiah Ali itu bener, namun setelah wafatnya Imam Ali, terbitlah berbagei2 Mazhab Syiah yg ekstrem yg ada sekarang ini. Begitu juga setelah ratusan tahun ajaran dari 3 Sahabat Nabi, munculnya fahaman Mazhab Sunni (ASWJ). Hinggalah kesekarang ini masing2 maseh ego, nafsi2, tuduh menuduh Kapir dan Dajjal, berbunuh2an sesama sendiri...

    Siapakah yg bener siapa pula dipihak yg sesat, ngak tahu lagi. Kedua Syiah dan Sunni (ASWJ) masing2 sedang berada diambang Akhir Zaman. Keduanya telah hanyut tenggelam ditelan Fitnah Akhirul Zaman. Hingga bangkit Imam Mahdi AS hanya beliau yg akan mengadili. Sementara itu peganglah dulu fahaman masing2. Bangkit Imam Mahdi AS Kesatuan dan Persaudaraan Islam akan bersatu kembali... Wallahu'alam....

    ReplyDelete
  2. terima kasih gan buat penjelasannya,,sukses slalu buat websitenya

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

15 Kepercayaan Masyarakat Melayu Mengenai Tanda-Tanda Alam

Ada banyak kepercayaan masyarakat Melayu lama yang berhubungan dengan tanda-tanda alam. Ramai yang masih mempercayainya dan tidak kurang juga yang menganggapnya sebagai kepercayaan tahayul. Tanda-tanda alam itu boleh memberi gambaran maksud negatif atau positif. 1. Kalau kupu-kupu masuk ke dalam sesebuah rumah, itu menandakan ada orang jauh yang akan datang ke rumah.

Petua Hilangkan Dakwat Pen Pada Pakaian

BILA pakaian anda terutamanya yang berwarna putih terkena dakwat pen memang haru biru jadinya. Silap-silap baju yang baru dibeli pun anda akan buang. Pun begitu, jangan pening kepala ya. Femina ada petuanya untuk menghilangkan dakwat berkenaan, yang penting anda berusaha. 1) Air limau Titiskan air limau yang dicampurkan dengan garam pada bahagian baju yang kotor terkena dakwat. Tunggu seketika dan gosok perlahan-lahan. Kemudian cuci baju itu seperti biasa.

Hukum Memakan Strepsils Yang Mengandungi Alkohol

Encik Billy terkejut la jugak bila adik en Billy kata haram memakan Strepsils sebab ada alkohol. Dia kata lebih baik makan Fisherman's Friend sebab takde alkohol. En Billy terkejut dan tak percaya. Biar betul? Ya, memang betul! Kalau tengok label kat belakang pek tu memang ada tertulis perkataan alcohol.  So, Encik Billy pun puaslah menjelajah mencari bukti bendahalah Strepsils ni haram dimakan. Dan rumusannya, Strepsils ni hukumnya HARUS dimakan dan tidak berdosa. Sila baca lanjutan artikel ini di bawah jika ingin tahu dengan lebih lanjut.